O akcji

Od marca 2020 roku w Polsce (tak jak i w innych krajach świata) realnym zagrożeniem stała się epidemia koronawirusa SARS-CoV-2.

Uruchamiamy inicjatywę Wspólnoty Pomocy w tym trudnym czasie, bo wiele osób – w zdecydowanej większości starszych i takich, które utraciły pracę – już potrzebuje i na pewno będzie potrzebowało pomocy i wsparcia.

Istotą naszego przedsięwzięcia jest zbudowanie trwałej, możliwie gęstej sieci lokalnych wspólnot pomocy opartych na parafiach jako koordynatorach łączących osoby potrzebujące (zagrożone, izolowane, samotne, ubogie) z tymi osobami i instytucjami, które są gotowe nieść im podstawową pomoc w zakresie wsparcia organizacyjnego, duchowego, emocjonalnego i materialnego.

Wspólnoty Pomocy to akcja, której celem jest zachęcenie parafii do niesienia pomocy w zorganizowany sposób oraz wspieranie ich w tym poprzez dostarczanie przydatnych wskazówek i narzędzi do koordynacji procesu budowania lokalnej sieci wsparcia.

Wszystkie chętne do współpracy parafie zapraszamy do kontaktowania się z nami!

O tym, co oferujemy parafiom przystępującym do Wspólnot Pomocy, można przeczytać w zakładce Dołącz do nas oraz – w bardziej rozbudowanej formie – w tej prezentacji (plik .pdf).

Dlaczego uważamy, że to parafie powinny stać się lokalnymi centrami koordynującymi pomoc?

Dlatego, że po pierwsze parafie w obrębie konkretnego terytorium skupiają zróżnicowane grupy społeczne i w dużym stopniu wiedzą, kto potrzebuje pomocy.

Po drugie, parafia ma zazwyczaj zaplecze logistyczne (salę, samochód itp.) przydatne w niesieniu pomocy.

Po trzecie, wokół parafii zgromadzonych jest dużo grup i wspólnot zrzeszających wiele zaangażowanych osób.

Po czwarte, parafia jest instytucją zaufania publicznego posiadającą misję niesienia miłosierdzia i obrony godności człowieka.

Wierzymy, że te cztery cechy powodują, że parafie są naturalnymi miejscami do podjęcia roli koordynacyjnej w ogólnopolskim systemie oddolnej pomocy uzupełniającej działania realizowane przez administrację państwową. 

W Polsce jest blisko 11 tysięcy parafii – gdyby choć mała ich część włączyła się w akcję, skala pomocy byłaby ogromna!

Wspierają nas

Nasza inicjatywa realizowana jest w pełnym porozumieniu z Archidiecezją Warszawską, a wspiera ją osobiście metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Wspólnoty Pomocy promuje również Archidiecezja Gnieźnieńska.