Inspiracje

Wspólnoty Pomocy to akcja, w której dzielimy się wiedzą, wspólnie szukamy skutecznych sposobów wsparcia i wzajemnie się inspirujemy.

Poniżej pokazujemy wybrane przykłady działań – to odpowiedzi różnych lokalnych wspólnot na epidemię. Przykłady podzieliliśmy na kilka kategorii. Niektóre są związane z instytucjami Kościoła (W diecezji i W parafii), inne to inicjatywy świeckie (W kraju i Za granicą), ale wszystkie mogą być równie przydatne dla parafialnych wspólnot pomocy. Zachęcamy, by czerpać z nich inspirację!