FAQ

1. Nasza Parafia chce się dołączyć do Wspólnot Pomocy. Co mam zrobić?

Odp. Skontaktuj się z nami pisząc maila na adres: kontakt@wspolnotypomocy.pl

2. Mam trochę wolnego czasu i chciał(a)bym się zaangażować w akcję jako wolontariusz. Jak mogę pomóc?

Odp. Sprawdź na naszej stronie (zakładka „parafie”), czy Twoja parafia bierze udział we Wspólnotach Pomocy. Jeśli tak, to skontaktuj się z koordynatorem parafialnym, jeśli nie, to skontaktuj się z nami pisząc na adres: kontakt@wspolnotypomocy.pl

3. Czy ten system jest alternatywny wobec systemu wsparcia tworzonego przez samorządy?

Odp. Wyróżnikiem inicjatywy Wspólnoty Pomocy jest działanie w sposób możliwie najbardziej lokalny i kompleksowy oraz poprzez parafie zapewnienie lokalnych fizycznych centrów pomocowych. Wszystkie inicjatywy pomocowe powinny ze sobą współpracować, aby lepiej i skuteczniej służyć potrzebującym.

4. Jestem lokalnym przedsiębiorcą, restauratorem, specjalistą, chciałbym zaoferować specjalistyczną pomoc. Gdzie się zgłosić?

Odp. Sprawdź na naszej stronie (zakładka „parafie”), czy Twoja parafia bierze udział we Wspólnotach Pomocy. Jeśli tak, to skontaktuj się z koordynatorem parafialnym, jeśli nie, to skontaktuj się z nami pisząc na adres: kontakt@wspolnotypomocy.pl