Dołącz do nas

Jeśli organizujesz pomoc w ramach konkretnej parafii (np. jako kapłan czy lider grupy parafialnej) i chcesz dołączyć jako koordynator do Wspólnot Pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami!

Co oferujemy parafiom?

Konkretne pomysły na działania

W zakładce Inspiracje opisujemy konkretne pomysły na działania w parafiach, np. zbieranie żywności, organizację grupowych zakupów.

Narzędzia do komunikacji z innymi parafiami

Tworzymy mechanizmy komunikacji i koordynacji parafii tworzących Wspólnoty Pomocy. Koordynatorzy wspólnot mogą komunikować się, korzystając ze specjalnie stworzonego systemu informacji, by wspierać się wzajemnie, wymieniać pomysłami i informacjami, planować wspólne działania.

Wsparcie w organizowaniu niezbędnych do działania zasobów

W miarę naszych możliwości staramy się pomagać parafiom tworzącym Wspólnoty Pomocy w pozyskaniu np. środków ochrony osobistej dla wolontariuszy, sprzętu i doradztwa IT, a także ponadlokalnych partnerów programu (np. sieci dostawców).

Działania promocyjne

Chcemy na możliwie szeroką skalę promować Wspólnoty Pomocy, a zwłaszcza działania konkretnych parafii, by zachęcać do włączenia się do działań kolejnych środowisk i instytucji. O akcji informujemy w mediach i na naszym Facebooku.

Narzędzia do pracy

Przygotowaliśmy dla parafii wiele przydatnych materiałów, w tym: 

  • narzędzia do zbierania informacji o osobach potrzebujących i gotowych do świadczenia pomocy w parafii,
  • porady dotyczące tego, jak zinwentaryzować „zasoby pomocowe” parafii,
  • wzory umów z wolontariuszami i sposoby rekrutowania wolontariuszy,
  • wzory plakatów i ulotek, które pomogą informować o działaniach parafii.

Jak jeszcze można się zaangażować?

Jesteś parafianinem lub parafianką?

Dowiedz się, czy i jakie działania pomocowe prowadzi Twoja parafia i włącz się w nie. Jeśli parafia jeszcze nie organizuje pomocy, postaraj się z nią skontaktować i nakłonić do włączenia się w dzieło Wspólnoty Pomocy. Przekaż informację, że taki ruch istnieje. Pamiętaj, że kościół i parafia to znacznie więcej niż księża i budynek – to wspólnota wiernych! 

Chcesz być wolontariuszem lub wolontariuszką?

Jeśli pragniesz w różnej formie nieść pomoc potrzebującym, poszukaj lokalnych organizatorów pomocy – parafii, organizacji pozarządowych, samorządu. Jeśli jeszcze ich nie znalazłeś/znalazłaś, możesz zgłosić nam deklarację pomagania.

Jesteś osobą potrzebującą pomocy?

Poszukaj jej lokalnie – być może działa już tam Wspólnota Pomocy (pełna lista jest w zakładce Parafie). Jeśli nie – skontaktuj się z lokalnymi instytucjami pomocy społecznej i organizacjami świadczącymi pomoc. 

Chcesz wspierać dzieło Wspólnoty Pomocy?

Możesz to zrobić, włączając się jako partner na poziomie ponadlokalnym (pomóc nam docierać z informacją, organizować wsparcie materialne i organizacyjne dla lokalnych Wspólnot Pomocy) albo wspomagając nas finansowo. W obu przypadkach skontaktuj się z nami.

Twoja parafia podjęła już konkretne działania?

Rolą Wspólnot Pomocy jest nie tylko dostarczanie narzędzi, ale także inspirowanie innych do działania i dostrzeganie potrzeb – chcemy być punktem wymiany informacji i dobrych praktyk.

Razem z Katolicką Agencją Informacyjną stworzyliśmy formularz, którego celem jest inwentaryzacja akcji pomocowych i stworzenie możliwie dokładnej mapy rosnącej liczby osób potrzebujących różnych form pomocy, co będzie możliwe dzięki analizie reakcji parafii na potrzeby. Formularz może być aktualizowany przez każdą z parafii w ślad za zmieniającą się sytuacją.

Masz rozeznanie w sprawach parafii? Jesteś proboszczem bądź koordynujesz działania charytatywne?