Kim jesteśmy?

Zaczęło się jak zawsze – od małej grupy osób. Grupy przyjaciół pochodzących z różnych organizacji pozarządowych i wspólnot kościelnych: Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacji Most Solidarności oraz Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki. Teraz jest nas więcej. Do Wspólnot Pomocy dołączają kolejne osoby, instytucje i parafie. Liczymy, że będzie nas szybko przybywać!

Nie wiemy wszystkiego, nie jesteśmy też centralą” mającą zasoby i możliwości wystarczające, by pomóc wszystkim potrzebującym. Wręcz przeciwnie! Podpowiadamy, jak nieść pomoc w swojej wspólnocie, korzystać ze wsparcia innych i uczyć się od siebie nawzajem. Tworzymy, wspieramy i inspirujemy sieć lokalnych Wspólnot Pomocy.

Dziś powinniśmy móc polegać na sobie i troszczyć się o siebie – zgodnie z wezwaniem Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2). Chcemy zachęcać parafie do takiej postawy i uczyć się od siebie wzajemnie, jak robić to w praktyce.

o nas obcięte